Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pekerjaan Tanah Pada Pekerjaan Jalan


Cakupan Pekerjaan

Penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan atau sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam kontrak.

Galian pada umumnya diperlukan untuk  : 

  • Pembuatan saluran air dan selokan. 
  • Formasi galian atau pondasi pipa, gorong-gorong, pembuangan atau struktur lainnya.
  • Pembuangan bahan yang tak terpakai dan tanah humus.
  • Pekerjaan stabilisasi lereng.
  • Pembuangan bahan longsoran.   
  • Galian bahan konstruksi.
  • Pembuangan sisa bahan galian
  • Pengupasan dan pembuangan bahan perkerasan beraspal pada perkerasan lama.
  • Pembentukan profil dan penampang sesuai dengan Spesifikasi.

Jenis Galian

Galian Biasa

Mencakup seluruh gafian yang tidak diktasifikasi sebagai galian batu, galian struktur, galian sumber bahan (borrow excavation) dan galian perkerasan beraspal.

Galian Batu

Mencakup galian bongkahan batu,   dengan volume 1 rn3 atau lebih   dan seluruh batu atau bahan lainnya yang penggaliannya memerlukan alat bertekanan udara atau pemboran, dan peledakan sesuai petunjuk

Galian Struktur

Mencakup galian pada segala jenis tanah dalam batas pekerjaan yang disebut atau ditunjukkan dalam Gambar untuk Struktur. 

Galian struktur terbatas untuk galian lantai pondasi jembatan, tembok penahan tanah betont dan struktur pemikul beban Iainnya selain yang disebut dalam Spesifikasi ini-

Pekerjaan galian struktur meliputi penimbunan kernbali dengan bahan yang disetujui oteh Direksi Pekerjaan, pembuangan bahan galian yang tidak terpakai, semua keperluan drainase, pemompaan, penimbaan, penurapan, penyokong pembuatan tempat kerja atau cofferdam beserta pernbongkarannya.

Galian Perkerasan Beraspal

Mencakup galian pada perkerasan lama dan pembuangan bahan perkerasan beraspal dengan maupun tanpa Cold Milling Machine seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

Pemanfaatan kembali bahan ini untuk daur ulang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan.

Toleransi Dimensi

Untuk galian biasa, gatian batu dan galian struktur

Kelandaian akhir, garis dan formasi sesudah galian tidak boleh lebih dari 2 Cm dari yang ditentukan dalam Gambar atau yang diperintahkan Oleh Direksi Pekerjaan pada setiap titik.

Untuk galian perkerasan beraspal

Kelandaian akhir garis dan formasi sesudah galian tidak boleh lebih dari 2 Cm dari yang dipersyaratkan Untuk galian biasa, galian batu

Jika galian telah selesai dan terbuka terhadap aliran air, permukaan harus cukup rata dan harus memiliki cukup kemiringan untuk menjamin pengaliran air yang bebas dari permukaan itu tanpa terjadi genangan 

Pengamanan Pekerjaan Galian

Kontraktor harus memikul semua tanggung jawab dalam Menjamin keselamatan pekerja yang mefaksanakan pekerjaan galian,  Menjamin keselamatan penduduk dan bangunan yang ada di sekitar lokasi galian.

Selama pelaksanaan pekerjaan galian, kontraktor harus Mempertahankan lereng sementara gatian yang stabil agar tetap mampu menahan pekerjaan, struktur atau mesin di sekitarnya,

Memasang penyokong (shoring) dan pengaku (bracing) yang memadai untuk menopang permukaan lereng galian yang mungkin tidak stabil.

Bilamana diperlukan, Kontraktor harus menyokong atau mendukung struktor di sekitarnya, yang jika tidak dilaksanakan dapat menjadi tidak stabil atau rusak oleh pekerjaan galian tersebut.

Untuk menjaga stabilitas lereng galian dan keamanan pekerja maka galiarl tanah yang lebih dari 5 meter harus dibuat bertangga dengan teras seleba[  meter atau sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan

Peralatan berat untuk pemindahan tanah, pernadatan atau keperluan  tidak diijinkan berada atau beroperasi lebih dekat 1,5 m dari tepi galian parit untuk gorong-gorong Pipa atau galian pondasi untuk struktur, terkecuali bilamana Pipa atau struktur Iainnya yang telah terpasang dalam galian dan galian tersebut telah ditimbun kembali dengan bahan yang disetujui Direksi Pekerjaan dan telah dipadatkan.

Cofferdam, dinding penahan rembesan (cut off walt) atau cara Iainnya unt.uk mengalihkan air di daerah galian harus cukup kuat untuk menjamin bahwa keruntuhan mendadak yang dapat membanjiri tempat kerja dengan cepatl lidak.  akan terjadi.

Datam setiap saat, bitamana pekerja atau orang Iain berada dalam lokasi galian; dimana kepala mereka, yang meskipun hanya kadang-kadang saja, berada di bawah permukaan tanah, maka Kontraktor harus menempatkan seorang pengawas keamanan di lokasi kerja yang tugasnya hanya memantau keamanar dan kemajuan. Sepanjang waktu penggalian, peralatan galian cadangan (yang belum dipakai) serta perlengkapan P3K harus tersedia pada tempat kerja galian. 

Bahan peiedak yang diperiukan untuk galian batu harus disimpan, ditangani, dan digunakan dengan hati-hati dan di bawah pengendalian yang extra ketat sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Kontraktor harus bertanggungjawab dalam mencegah pengeluaran atau penggunaan yang tidak tepat atas setiap bahan peledak dan harus menjamin banwa penanganan pe|edakan hanya dipercayakan kepada orang yang berpengalaman dan bertanggungjawab.

Semua galian terbuka harus diberi rarnbu peringatan dan penghalang (barikade) yang cukup untuk mencegah pekerja atau orang Iain terjatuh ke dalamnya, dan setiap galian terbuka pada lokasi jatur laiu lintas maupun lokasi bahu jalan harus diberi rambu tambahan pada malam hari berupa drum yang dicat putih (atau yang sejenis) beserta lampu merah atau kuning guna menjamin keselamatan para pengguna jalan, sesuai dengan yang diperintahkan Direksi Pekerjaan.

Perbaikan Terhadap Pekerjaan Galian Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Pekerjaan galian yang tidak memenuhi toleransi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harus diperbaiki oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi.


Posting Komentar untuk "Pekerjaan Tanah Pada Pekerjaan Jalan"